top of page

ONS AANBOD

Vzw Onze Kinderen wil met een brede waaier aan werkvormen
een antwoord bieden op jouw specifieke hulpvraag.

Waar je ook instapt, in samenspraak kan er steeds gekozen worden
om te schakelen naar een andere hulpvorm.

gezinsbegeleiding

Gezinsbegeleiding is de rode draad binnen al onze werkingen. Het wordt zowel in zuivere vorm aangeboden als in combinatie met verblijf, kamertraining, traject-begeleiding en  dagbegeleiding in groep.
Wij begeleiden gezinnen vanuit de overtuiging dat problemen kunnen veranderen door ze te bespreken en er dan naar te handelen. De begeleiders komen wekelijks of om de veertien dagen aan huis. Een gelegenheid om stil te staan bij jezelf, je gezin, opvoeding, relaties, communicatie, enz. Ondertussen blijf je als ouder(s) verantwoordelijk voor de opvoeding van je kind(eren). 

gezinsbegeleiding
dagbegeleiding

Kinderen en jongeren kunnen, in samenspraak met ouders en begeleiders, na school en op vakantiedagen enkele uren per dag op het dagcentrum doorbrengen. Samen met leeftijdsgenoten oefenen ze er in het omgaan met elkaar en volwassenen, ontdekken ze nieuwe vrijetijdsmogelijkheden  en krijgen ze ondersteuning bij hun schoolwerk. Ouders krijgen ondertussen wat meer ademruimte tijdens drukke momenten en periodes.

Dagbegeleiding wordt steeds samen aangeboden met gezinsbegeleiding. 

dagbegeleiding
verblijf

Kan je voor even of eventueel voor iets langer niet meer thuis wonen, dan kan je terecht in één van onze afdelingen in Rumbeke.

Je verblijft er in een groep van 10 tot 12 kinderen of jongeren. Sommigen zijn er slechts even en enkel op die dagen die werkelijk nodig zijn. Ondertussen krijgen jij en je gezin intensieve begeleiding, zodat je snel terug naar huis kunt  Anderen verblijven er dan weer elke dag en dit voor meerdere jaren. Tegelijk bekijken we met jou en je gezin wat de mogelijkheden zijn om contact met elkaar te houden en wat de toekomst kan brengen. 

verblijf
zelfstandigheid

Voor jongeren vanaf 16 jaar. We begeleiden je om zelfstandig te leren leven.


Heb je nog heel wat te leren en/of wil je graag van dichtbij opgevolgd worden, dan kan kamertraining je hierbij op weg helpen. 
Ben je 17 jaar of ouder, al vrij zelfstandig en/of heb je aan wekelijkse contacten voldoende, dan is begeleid zelfstandig wonen misschien wel jouw ding. 

zelfstandigheid
trajectbegeleiding

Contextbegeleiding is de centrale pijler in de werking, soms dient verblijf aanvullend ingezet te worden. In eerste instantie verblijft de jongere in de leergroep. De jongeren worden aangesproken op het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf en de groep. Dit vereist een werking met een sterk doorgedreven mogelijkheid tot participatie op het individuele als op het gemeenschappelijke  vlak.
Mogelijks en indien nodig kan er aansluitend gekozen worden voor studio- en/of autonoom wonen.

trajectbegeleiding

Op zoek naar een authentieke ontmoeting rond een gemeenschappelijke interesse of activiteit (voetbal, houtbewerking, fietsen herstellen, muziek, creatief bezig zijn, enz.),  dan kan dit via de overkoepelende ateljeewerking. 

extra ondersteuning

Wil je werken aan het herstellen, versterken of verduidelijken van je relaties, dan biedt La Trao één- of meerdaagse ervaringsgerichte opdrachten en tochten in binnen- en buitenland, gecombineerd met coaching.

Dit aanbod geldt zowel voor cliënten vanuit alle afdelingen van onze eigen organisatie als voor externe cliënten. Voorwaarde is wel dat er sprake is van een hulpverleningsproces waarbinnen dit aanbod kan ingepast worden.

extra ondersteuning
bottom of page