top of page

AANMELDEN

Sedert de invoering van de Integrale Jeugdhulpverlening 
wordt een opsplitsing gemaakt tussen
rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

rechtstreeks toegankelijk
RECHTREEKS
TOEGANKELIJKE HULP

NIET-RECHTSTREEKS
TOEGANKELIJKE HULP

Kinderen en/of jongeren van gezinnen
die intekenen voor zuivere contextbegeleiding kunnen occasioneel ook aansluiten bij het aanbod
vanuit de dagbegeleidingscentra. 

 

Aanmelden kan via onderstaand aanmeldingsformulier.
De aanmelding wordt besproken op het aanmeldingsteam
en indien nodig verder verkend. Wanneer een cliënt op de wachtlijst wordt geplaatst, worden zowel aanmelder als cliënt hiervan op de hoogte gebracht. Beiden worden later 
door begeleiders van de betrokken dienst gecontacteerd, 
van zodra er perspectief is voor  opstart van de intake.

Aanmelden kan door het invullen van een A-document,
dat moet worden gedownload en opnieuw ingediend bij de Intersectorale Toegangspoort. 
Het team Indicatiestelling zal vervolgens de gevraagde modules al dan niet indiceren, waarna de cliënt bij ons wordt aangemeld.

Daarna nemen wij eventueel contact op om tot een precieze oriëntatie te komen. Pas dan komt de cliënt ook effectief op de wachtlijst. Van zodra er perspectief is voor het opstarten van de intake, nemen begeleiders vanuit het betrokken team met u en vervolgens met de cliënt terug contact op.

bottom of page