20 Dec 2018

Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op onderwijs. Telex, een gloednieuw project van vzw Onze Kinderen in samenwerking met Groep Intro, grijpt in...

25 Sep 2018

Na de schitterende apotheose van ons kunstproject eind juni op het stationsplein beginnen de kunstwerken afzonderlijk of samen aan hun reis naar betekenis. Zo werden enkele creatie...

21 Jun 2018

Log-In zette het afgelopen jaar hard in op een innovatief concept rond dagbesteding voor jongeren die geen of nauwelijks aansluiting vinden bij het reguliere school- en arbeidscirc...

21 Jun 2018

Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen én de ruimte krijgt om die kansen te ontplooien is een mooi uitgangspunt. Mensen samenbrengen in één positief verhaal is dan ook de...

Please reload

Uitgelichte berichten