21 Jun 2018

Log-In zette het afgelopen jaar hard in op een innovatief concept rond dagbesteding voor jongeren die geen of nauwelijks aansluiting vinden bij het reguliere school- en arbeidscirc...

21 Jun 2018

De sponsortocht van Philippe Malysse naar Compostella ter ondersteuning van La Trao nadert met rasse schreden. Op vrijdag 8 juni vulde de Foyer van Knack Roeselare zich met meer da...

21 Jun 2018

Directie, coördinatoren en stafleden van vzw Onze Kinderen kwamen vorige week twee dagen samen in het Oost-Vlaamse Schorisse om zich als team te beraden over een aantal beleidskwes...

21 Jun 2018

Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen én de ruimte krijgt om die kansen te ontplooien is een mooi uitgangspunt. Mensen samenbrengen in één positief verhaal is dan ook de...

Please reload

Uitgelichte berichten