21 Dec 2018

Zelfs wat goed is, kan nog beter. In samenwerking met vzw Lus investeert onze vzw in het zich verder bekwamen van onze begeleiders in het uitbouwen en aanwenden van niet profession...

20 Dec 2018

Volgens art. 28 van het Kinderrechtenverdrag heeft elk kind recht op onderwijs. Telex, een gloednieuw project van vzw Onze Kinderen in samenwerking met Groep Intro, grijpt in...

20 Dec 2018

Zoals in de nieuwsbrief van september al te lezen viel, ging op 1 oktober de nieuwe tienerwerking binnen de cluster Jeugdhulp Roeselare van start . Was de inhoud van de werking doo...

18 Dec 2018

Of er ook echt witte rook uit de schouw van vzw Onze Kinderen gedwarreld kwam, kunnen we niet met zekerheid beweren. Maar tevredenheid is er in ieder geval wel nu de vacature voor...

18 Dec 2018

De Warmste Week beperkt zich al lang niet meer tot de week voor Kerstmis. Reeds anderhalve maand geleden sloegen de academies voor Beeld, Muziek en Woord van de stad Menen met '...