3 Jun 2019

Enkele jongeren uit Log-In hebben zich vereeuwigd in de kunst : samen mochten ze een kleurrijk grafiti kunstwerk maken voor het Ibis Hotel in Blankenberge.

Onder leiding van de...

25 Sep 2018

Na de schitterende apotheose van ons kunstproject eind juni op het stationsplein beginnen de kunstwerken afzonderlijk of samen aan hun reis naar betekenis. Zo werden enkele creatie...

21 Jun 2018

Log-In zette het afgelopen jaar hard in op een innovatief concept rond dagbesteding voor jongeren die geen of nauwelijks aansluiting vinden bij het reguliere school- en arbeidscirc...

21 Jun 2018

Een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen én de ruimte krijgt om die kansen te ontplooien is een mooi uitgangspunt. Mensen samenbrengen in één positief verhaal is dan ook de...

25 Apr 2018

Log-In, centrum voor trajectbegeleiding, nodigt iedereen uit voor hun pastakaarting op vrijdag 27 april 2018. De kaarting vindt plaats in zaal OCAR te Rumbeke. Kaarten zijn te koop...