top of page

HISTORIEK

De vzw kent haar wortels in een privé engagement
van het echtpaar Jozef Camerlynck-Simonne Vanneste en weldoeners in de regio
vanaf de oorlogsjaren. Ze werd gesticht op 23 mei 1945.
Onze locatie is deze waar de Roeselaarse figuur Moeder Ida -een kloosterzuster met adellijke roots-
voor weeskinderen zorgde en door hen werd overgenomen en uitgebouwd. 

Na vele jaren privé mecenaat werd de vzw erkend door
het Min. van Justitie binnen de Jeugdbescherming en daarna door
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap afdeling Jongerenwelzijn.
Sinds 1983 werkte de vzw onafgebroken aan een differentiatie van vormen van hulpverlening.

Voor een gedetailleerde tijdslijn, met de geschiedenis van onze vzw
vanaf haar ontstaan in tot heden, klik op onderstaand icoontje.

pngfind.com-history-icon-png-5899856.png
bottom of page