top of page

Als verwijzer of betrokken hulpverlener heeft u een belangrijke plaats
in het hulpverleningstraject van de cliënt. Als organisatie zijn wij ons daarvan bewust.
Het goed overwogen hanteren van posities en onderling afstemmen van interventies
zijn noodzakelijke voorwaarden voor een positief hulpverleningsproces.

 

Daarom streven we steeds naar een vorm van partnerschap.

Sleutelbegrippen hierin zijn transparantie, open communicatie en overleg.  
Dat alles in samenspraak met de cliënt, dat spreekt voor zich.

AANMELDEN

Hoe kan ik een potentiële cliënt
voor de vzw aanmelden ?

AANBOD

Welke vormen van hulpverlening biedt
de vzw en hoe zijn ze georganiseerd ?

bottom of page