top of page

Als hulpvrager heb je voor een belangrijk deel de regie in handen van je eigen hulpverlening. 
Te beginnen bij de keuze van de juiste hulpverleningsvorm en setting.

 

Let wel, gezinsbegeleiding en dagbegeleiding zijn rechtstreeks toegankelijk.
Je kunt dus zelf met ons contact opnemen via telefoon of mail.

Verblijf, training kamerwonen en autonoon wonen evenwel zijn niet rechtstreeks toegankelijk.
Voor het kunnen verkrijgen van deze vormen van hulp is de tussenkomst nodig van een hulpverlener 
(CAW, CLB, JAC, OCMW, OCJ, huisarts, enz.).

AANBOD

Welke vormen van hulp
biedt vzw Onze Kinderen aan ?

AFDELINGEN

Bij welke afdeling moet ik zijn
om bepaalde hulp te krijgen ?

bottom of page