top of page

MISSIE & VISIE

Het is onze missie om jongeren en hun gezinnen te begeleiden

zodat ze de regie over hun leven meer in handen kunnen nemen.

 

De noden, mogelijkheden en eigen keuzes van de cliënten,

met respect voor anderen, staan hierin centraal. 

We vinden een open ontmoeting essentieel.  

 

Verbinding met zichzelf en met anderen
herstellen, versterken of verduidelijken

is de kern van onze professionele opdracht.

We hechten groot belang

aan de diversiteit in ons aanbod.

In samenspraak met de jongeren en hun gezin
organiseren we een traject op maat
dat zoveel mogelijk afgestemd is op hun krachten en noden.

Maatwerk vereist een grote mate
van verantwoordelijkheid
op de werkvloer.

 

We kiezen voor gedeeld leiderschap waarbij ieder personeelslid
mede-eigenaar is van
een deel van de organisatie.

We stimuleren en ondersteunen
groei en ontwikkeling van medewerkers.

 

In ons personeelsbeleid
hanteren we dezelfde waarden
als in de omgang met cliënten:
gedeelde regie over de eigen werksituatie, verbinding met collega’s
binnen en buiten de vzw,
diversiteit in de manier van werken.

Het is een blijvende uitdaging
om ons hulpverleningsaanbod
op de veranderende hulpvraag
van de cliënten af te stemmen.

 

Daarom gaan  we
voor duurzame innovatie.

bottom of page