top of page

Intensief Kortdurende Contextbegeleiding

De Intensief Kortdurende Contextbegeleiding is niet rechtstreeks toegankelijk en begeleidt jongeren die de Gemeenschapsinstelling De Zande verlaten en die terug thuis aansluiten of een ander traject bewandelen. Het is de Jeugdrechter die de toestemming geeft om een begeleiding op te starten.

Onze begeleiding start terwijl de jongere nog in De Zande verblijft. In deze voorbereidingsfase bereiden we samen met de jongere en zijn/haar gezin de overstap naar huis of een ander traject voor.

Tijdens de begeleiding proberen we zo goed als mogelijk de vragen en verwachtingen van de jongere en de ouders op elkaar af te stemmen. Daarnaast formuleert de Jeugdrechter een aantal verwachtingen waarmee wij rekening moeten houden.

Rafik sjette.png

Rafik is een initiatief van vzw Onze kinderen

bottom of page