top of page

Intensief Kortdurende Contextbegeleiding

Wij zetten twee vaste begeleid(st)ers in :

De gezinsbegeleid(st)er komt wekelijks langs bij de jongere en zijn/haar gezin. Samen wordt er gezocht naar hoe het traject van de jongere met zijn/haar gezin op een zo zinvol mogelijke manier kan verlopen. Er wordt tijd gemaakt om stil te staan bij de opvoeding en bij de relaties binnen het gezin.

De individuele begeleid(st)er is er vooral voor de jongere. We bespreken met de jongere hoe hij/zij omgaat met de kansen en de moeilijkheden die op hem/haar afkomen en staan stil bij wat hij/zij wil en kan doen in de toekomst op vlak van school, werk, vrije tijd en persoonlijke ontwikkeling.

 

We hebben ook een eigen activiteitenaanbod met o.a. een tweedaagse en intensieve ervaringsgerichte activiteiten. 

Rafik sjette.png

Rafik is een initiatief van vzw Onze kinderen

bottom of page