top of page

Rechtstreeks Toegankelijke Contextbegeleiding

We richten ons tot gezinnen met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar, die zich in een moeilijke leef- en/of opvoedingssituatie bevinden en hiervoor hulp inroepen. Deze gezinnen beschikken over voldoende krachten om met begeleiding aan huis opnieuw op weg te geraken.

We zijn werkzaam in de regio centraal West-Vlaanderen.

Je kan rechtstreeks bij ons terecht of na doorverwijzing van diensten zoals het CLB, CAW, Kind & Gezin, OCMW, enz.

We werken ook op verwijzing van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg, de Jeugdrechtbank en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Door de vele hulpvragen zijn wij genoodzaakt om met een wachtlijst te werken, waardoor het mogelijk is dat er niet onmiddellijk hulp kan worden geboden.

Rafik sjette.png

Rafik is een initiatief van vzw Onze kinderen

bottom of page