top of page

Dagbesteding in de steigers

Log-In zette het afgelopen jaar hard in op een innovatief concept rond dagbesteding voor jongeren die geen of nauwelijks aansluiting vinden bij het reguliere school- en arbeidscircuit. Dit concept werd in drie fasen uitgebouwd, waarvan deze week de eerste werd afgerond.

Dit schooljaar werd er samen met VIVES Hogeschool een vergelijkende studie gemaakt over verschillende vormen van dagbestedingen binnen de sociale sector. Vanuit deze ruime input werd een voorlopig werkinstrument opgesteld. Met dit instrument willen we volgend schooljaar experimenteel aan de slag om het aan de realiteit te toetsen en waar nodig bij te stellen. Het uiteindelijk doel is om vanaf half 2019 een bredere instroom te realiseren die het mogelijk maakt om jongeren rechtstreeks en via partnerorganisaties te laten deelnemen.


Bij deze nogmaals hartelijk dank aan de VIVES studenten voor hun inzet en het afgeleverde product!

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page