top of page

1 gezin 1 plan

Met de opstart van twaalf regionale samenwerkingsverbanden, elk samengesteld uit alle organisaties uit de regio die deel uitmaken van de integrale jeugdhulp, wil de Vlaamse Gemeenschap vanaf januari meer capaciteit en een snellere responstijd creëren binnen de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

In het kader van 'één gezin - één plan' maakt onze vzw sinds kort deel uit van het samenwerkingsverband Midden-West-Vlaanderen. Hierbinnen zal straks een overkoepelend team van medewerkers uit de betrokken voorzieningen werkzaam zijn, dat binnen de maand na aanmelding van een gezin een hulpverleningsaanbod zal formuleren. Dit kan een op zichzelf staand traject zijn, maar ook een overbrugging naar de opstart van latere hulpverlening. Op die manier hopen we zowat 200 gezinnen reeds in een vroeger stadium ondersteuning te kunnen bieden.


Momenteel wordt het team samengesteld. Daarna en is er tijd voorzien voor het verder uitdiepen in werkgroepen van visie en methodiek. De effectieve start van het verbindingsteam is gepland op 2 januari 2019.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page