Netwerk(t)

Zelfs wat goed is, kan nog beter. In samenwerking met vzw Lus investeert onze vzw in het zich verder bekwamen van onze begeleiders in het uitbouwen en aanwenden van niet professionele netwerken bij onze cliënten.


Ook binnen onze organisatie delen we de overtuiging dat het welzijn van iemand voor een groot deel bepaald wordt door de mate waarin men zich verbonden weet met anderen. Daarom neemt netwerkontwikkeling een belangrijke plaats in bij het begeleiden van cliënten.


Vzw Lus, het kennis- en ervaringscentrum inzake netwerkontwikkeling en gemeenschapsvorming (gegroeid vanuit het Universitair Centrum voor Onderzoek en Training, vakgroep Orthopedagogiek aan de RUG), is dan ook de ideale partner voor het organiseren van een gedegen vorming terzake.


Na een eerste algemene introductie voor begeleiders en stafleden volgen momenteel vertegenwoordigers van elk team een verdiepingscursus van vier dagen. Op die manier willen we de aangereikte kennis en vaardigheden vervolgens implementeren in elke afdeling.

Tags:

Uitgelichte berichten