Onze Kinderen, O2 en de Korf gaan samenwerken

In een snel evoluerende samenleving en dito werkveld is het als organisatie Bijzondere Jeugdzorg een steeds grotere uitdaging om de eigen missie & visie blijvend gestalte te geven. We zijn ervan overtuigd dat een bundeling van krachten in de vorm van samenwerking of partnerschap hiervoor soelaas kan bieden.

Onze zoektocht resulteerde in een ontmoeting tussen onze vzw met De Korf (Kortrijk, voorheen Stella Maris) en O2 (Wervik, voorheen de Witte Berken & de Wijzer).


Onder de werknaam Xplo hebben wij ons ertoe verbonden om tussen september 2019 en december 2020, met de hulp ven een externe coach, een traject te lopen op zoek naar een passende inhoudelijke en structurele verankering tussen onze organisaties. Op die manier willen we straks een beter antwoord kunnen bieden op huidige en toekomstige uitdagingen.Uitgelichte berichten