top of page

Vene, vidi, Vi(n)ci

Eind november verkoos het Fonds Vinci, een stichting ter bevordering van re-integratie van mensen in een situatie van kansarmoede, ons duurzaam fietsproject tot één van de laureaten 2019. Met hun financiële steun en de professionele competentie van een door hen toegevoegde peter gaan we volgend jaar enthousiast over tot de implementatie.

Ons project omvat een materieel luik, meer bepaald de aankoop van enkele stads- en elektrische fietsen, alsook het plaatsen van een bijhorende beveiligde en overdekte fietsenstalling.


Daarnaast is er een pedagogisch deel, dat voorziet in het aanreiken van een aantal principes van verkeersveiligheid en het bieden van ondersteuning van kennis & vaardigheden inzake fietsherstellingen, uitgevoerd in het fietsatelier. Hiervoor werd een externe peter toegevoegd aan de uitvoering van dit project, met name Wim Serruys (ingenieur bij Actemium).


Tenslotte is het ook de bedoeling dat dit alles een plaats krijgt binnen het begeleidingswerk : het aanmoedigen van jongeren om opnieuw deel te nemen aan hobby's, het verlagen van de drempel voor sollicitaties en het werken aan de ouder-kind relatie door het beschikbaar stellen van bakfiets of tandem.


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page