top of page

Waarden & beleg

Eind vorige maand werden de eerste tastbare resultaten van het Xplo overleg voorgelegd aan onze collega's. Een korte oplijsting van fundamentele waarden die als referentiekader zal dienen voor de toekomstige samenwerking.

Een mooie opkomst voor deze werklunch op vrijwillige basis. Zowat 25 personen, vooral anciens, maar toch hier en daar ook wat jongere gezichten. Op de agenda niet zozeer het passief aanhoren van tekst en uitleg, maar wel in kleinere groepjes zelf actief aan de slag gaan. De opdracht was tweeërlei : konden de eigen waarden (groen) opgehangen worden aan het aangereikte kader en waar situeerden zich nog eventuele tekorten (rood) ? Het aantal groene post-its overtrof het aantal rode in veelvoud.


Na de zelf meegebrachte lunch was er tenslotte nog een ruimte voor vraag en antwoord.Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page