top of page

De laatste 'personeelsvergadering'

Na een geannuleerde en een online versie vond op 14/03 eindelijk nog eens een 'gewone' fysieke bijeenkomst plaats met alle medewerkers. Nog niet all the way, het Corona beestje is immers nog niet dood, maar toch al heel sterk aanleunend bij het origineel. Meteen ook de laatste bijeenkomst onder de noemer personeelsvergadering.Een combinatie van informatie en infotainment, een variatie aan gezichten en stemmen (van) op het podium, aandacht voor interactiviteit, enz. De trend die we tot voor Corona reeds hadden ingezet, kreeg zijn vervolg.


Met een 'helder' blok waarin de beleidskeuzes voor 2022 binnen de vzw werden toegelicht vanuit het immer veranderende hulpverleningslandschap, gevolgd door een korte introductie over de implementatie van ons nieuwe cliëntdatabasesysteem (waarover meer in de volgende nieuwsbrief), was het informatieve luik al meteen goed gevuld.

Een rits aan medewerkers brachten vervolgens om beurt een greep uit de jaaraccenten van hun eigen afdeling en zetten daarmee de grote inhoudelijk diversiteit in onze organisatie nog eens extra in de verf.

Voorts ook aan creativiteit geen gebrek. Getuige hiervan de 11 filmpjes horende bij de elf projecten die werden ingediend voor 'Stappen voor een Toekomst' (vanaf 04/04 te zien via deze link)


Gezien de nog steeds sluimerende Corona dreiging, werd de aansluitende receptie ingeruild voor een iets meer bescheiden versie op teamniveau. Dit evenwel pas na de groepsfoto en een oproep voor een meer passende naam voor dit jaarlijkse medewerkersevenement.

Benieuwd met welke titel we volgend jaar zullen kunnen uitpakken.Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page