top of page

'De Tien' al gezien ?

Veertien op de 34 kinderen uit de leefgroepen kunnen momenteel niet meer naar hun ‘thuis’ vanwege een woonproblematiek. De kinderen dienen bijgevolg voortdurend in de leefgroep te blijven, waardoor de afstand met hun ouders steeds groter wordt. Een precaire situatie dus voor veel gezinnen, die we niet zomaar naast ons neer kunnen leggen.

Sinds enkele jaren worden de leefgroepen geconfronteerd met een stijgend aantal gezinnen die door redenen allerhande niet meer beschikken over gepaste huisvesting. Daarnaast zijn er ook de vragen van verwijzers, die begeleid bezoek verwachten om de contacten tussen ouders en kinderen veilig te laten verlopen.


Aanvankelijk bood een contextruimte in de leefgroep soelaas, zodat ouders en kinderen samen tijd konden doorbrengen. Gezien de grote vraag besliste de directie om een huis op onze site (Blommestraat nr. 10) in te richten als gezinshuis, met de steun van verschillende sponsors (waaronder Deltalight en Welzijnszorg) en veel particuliere giften.


Sedert 17 september maken ouders en kinderen uit de leefgroepen regelmatig gebruik van de Tien om samen weer 'gezin' te vormen. Op termijn willen we het gezinshuis ook openstellen voor cliënten met een woonproblematiek uit de andere settings en daarenboven ook overnachtingsmogelijkheden aanbieden. Hiervoor moeten evenwel eerst opnieuw een aantal investeringen worden gedaan.


Met vragen over de Tien kan men terecht bij Greta Bulckaert.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page