Dertig parels voor het Klinket

Reeds 30 jaar bereidt TCK het Klinket jongeren voor op zelfstandig wonen. Als een tussen-vorm tussen leefgroepswerking en het echte zelfstandig wonen op locatie, kunnen zij hier op één van de 9 studio's reeds wat proefdraaien. Met Ragna en Tine, samen goed voor 25 jaar begeleiderservaring, kijken we kort even achterom en ook vooruit naar de toekomst.

'Hier ligt nog zo'n oude VHS-videoband uit de beginjaren', weet Ragna. 'Met daarop de pioniers zoals Dirk, Marnix, Johan en anderen. Toen nog in de oude gebouwen aan de overkant, waar nu leefgroep de Tremel zich bevindt. In de periode 2001-2003 werd de huidige gebouw verbouwd. 'Ondertussen werd de werking verdergezet in een appartementsgebouw in de Rode Kruisstraat', vervolgt Tine. 'Dat wordt door velen als een prachtige tijd omschreven : gewoon deel hebben aan het leven in de stad, met boven- en onderburen die niet in begeleiding waren en dus gewoon zeiden waar het op stond aan onze jongeren. De realiteit kwam dus binnen. En dat werkte.'


Het huidige gebouw is natuurlijk erg mooi en comfortabel om in te werken. 'Misschien zelfs iets te mooi en iets te ruim', zo wikken beide begeleidsters hun woorden. 'Eenmaal de jongeren op eigen benen staan, kunnen ze zich zo'n ruime studio niet meer permitteren en gaan ze er materieel dus sowieso op achteruit.'

Anderzijds biedt deze infrastructuur ook net wat jongeren op vandaag ook meer nodig blijken te hebben dan in vorige decennia : huiselijkheid. 'De problematieken van de jongeren zijn anders, zwaarder en hun maturiteit is lager.' zo stellen beide begeleidsters vast. 'Ze hebben meer nood aan nabijheid. We zetten dan ook bewust in op het creëren van een band en langere trajecten.'


Hoe zien ze de werking van het Klinket over 30 jaar ?

'We hebben natuurlijk geen glazen bol, dus dat is moeilijk te zeggen', stelt Ragna. 'Het lijkt mij dat de begeleidingstrajecten misschien wel nog langer gaan duren : steeds vroeger starten en wellicht tot op nog latere leeftijd. Zoals je ook merkt in de maatschappij : de stap naar echte zelfstandigheid wordt uitgesteld.'

Tine ziet daarnaast ook nog een ander maatschappelijk fenomeen. 'West-Vlaanderen mag dan misschien geen voorloper zijn, maar ook hier zien we een toenemend aantal niet-begeleide minderjarige vluchtelingen op onze deur kloppen. En dat stelt weer nieuwe eisen en verwachtingen aan begeleiders. 'Nog méér maatwerk dus, want dat wordt telkenmale weer zoeken naar hoe omgaan met deze of gene taal en cultuur. Het belang van samenwerkingsverbanden zal hierdoor ongetwijfeld nog groeien. Aan uitdagingen dus geen gebrek... 'Uitgelichte berichten