top of page

En de naam is ...

Dagcentrum de Tuba, zoals tot op vandaag gekend, houdt er na bijna 34 jaar mee op. Maar hoewel de naam uit het landschap verdwijnt, blijven de visie en missie behouden, zij het in een nieuw jasje. Onder de naam Sonar geven we onze werking een grondige update en willen we methodisch (nog) méér tegemoet komen aan de noden van de jongeren van vandaag.


Als Sonar blijven we ons engageren om individuele trajecten te organiseren voor jongeren + 14 jaar, verwezen uit gemandateerde voorzieningen en basisvoorzieningen. Contextbegeleiding blijft daarbij een belangrijk onderdeel van onze werking, maar we willen méér aanwezig zijn in de directe leefwereld van de jongere. Dit betekent dit dat we afstappen van het klassieke groepsaanbod, maar onze locatie wel behouden om in te zetten waar nodig: als een brug tussen school en thuis, om gesprekken te laten doorgaan, actief met een jongere rond een bepaald thema aan de slag te gaan, enz… Dit zowel individueel, als wanneer aangewezen, ad-hoc voor verschillende jongeren tegelijk.


Naast de individuele trajecten voor jongeren die reeds in beeld zijn, is preventie een tweede belangrijke focus. We willen vroeg aanwezig zijn in hun leefwereld, nog voor een situatie eventueel escaleert. Dit kan zowel vindplaatsgericht als bij de jongeren aan huis. We doen dit voorts in samenwerking en afstemming met partners uit het jeugdwerk, straathoekwerk, onderwijs, enz. Als actieve participant wanneer dit bijdraagt tot de ontmoeting en relatieopbouw met de jongere(n). Contacten kunnen zelfs volledig anoniem plaatsvinden, waarbij we vooral geïnteresseerd-aanklampend beschikbaar willen zijn.


SONAR is dagelijks telefonisch bereikbaar van 14u tot 17u op het nummer 051 21 17 18 of 0498 88 71 73

Wij zijn nog steeds terug te vinden in de Adriaan Willaertstraat 9, 8800 Roeselare.

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page