Omdat praten werkt

Wanneer er gesproken wordt over Bijzondere Jeugdzorg denken vele mensen aan kinderen en jongeren die bij ons verblijven. En toch is het de gezinsbegeleiding die als rode draad loopt doorheen al onze werkingen. In het kader van de Week van de Opvoeding daarom een gesprek met gezinsbegeleidster Kathy, met haar 21 jaar ervaring een bekend gezicht in onze thuisbegeleidingsdienst Rafik.


Kathy steekt onmiddellijk van wal. 'Wij begeleiden gezinnen vanuit de overtuiging dat praten helpt, dat zaken kunnen veranderen door ze te bespreken en er dan naar te handelen. Ondersteuning bieden aan het volledige gezin, luisteren naar ieders verhaal en mee zoeken naar wat hun leven comfortabeler zou maken, daar draait het om bij gezinsbegeleiding.'

samen op zoek naar antwoorden

Makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doe je dat ? 'De onderwerpen die aan bod komen zijn heel divers : het gedrag van de kinderen, moeilijkheden tussen partners, problemen met huisvestiging of in de wijk, medische klachten, werkdruk, enz. Maar de insteek is meestal dezelfde : in relatie gaan met mensen, luisteren naar wat er echt gaande is, begrip voelen en erkenning geven voor hun last. Wat niet betekent dat je hen altijd gelijk geeft. 'Als begeleider breng je daarnaast de maatschappij binnen. Ook al zijn we geen politie, je verwijst naar wat kan en wat niet kan. Daarbij trek je vooral de kaart van de kinderen : hun signalen mogen nooit genegeerd worden.

Niet makkelijk, toch ? 'Ik toetst dit vaak bij mezelf af: hoe zou ik het willen, als persoon of als mama? Hoe zou ik willen dat de ander met mij omgaat? Nooit is de insteek: we zullen eens zeggen wat ze moeten doen, maar het is altijd een (niet vrijblijvende) uitnodiging om samen op zoek te gaan naar mogelijke antwoorden.'


flexibiliteit

Hoe ziet een normale werkdag eruit voor jou? 'Elke dag is verschillend. Ik werk met een weekplanning, waarin enkel de vaste vergadermomenten vast liggen. Voor de rest pas ik mij zoveel als mogelijk aan de gezinnen waar ik langs ga aan : huisbezoeken ‘s avonds bij gezinnen die werken, op woensdagnamiddag waar de kinderen mee aanzitten voor het gesprek, enz. Ja, een ruime mate van flexibiliteit is hier echt wel aan de orde, zegt ze met een knipoog.


complexer

In de voorbije twintig jaar heeft Kathy natuurlijk veel zien veranderen. 'De maatschappij is veel complexer geworden. De wereld is gedigitaliseerd. Zomaar zonder afspraak hulp gaan vragen bij iemand aan een loket, is niet meer van deze tijd. Bovendien moeten mensen erg lang wachten op hulp en worden ze daarbij nogal eens van het kastje naar de muur gestuurd. Weten waarvoor je bij wie moet zijn en dat ook nog eens op het juiste moment, vormt een flinke uitdaging voor onze gezinnen. De verwachtingen vanuit de maatschappij zijn dus enorm toegenomen. Onze gezinnen vallen door deze onrealistische verwachtingen echter vaak uit de boot en worden hierop dikwijls ook veroordeeld.'


charmes

Als gezinsbegeleider komt men soms lange tijd bij de mensen aan huis en wordt men telkens opnieuw geconfronteerd met problemen. Hoe houdt ze dit vol ? 'Natuurlijk geef je aandacht aan de problemen, maar je gaat ook steeds op zoek naar wat er wel goed loopt. Ieder gezin is immers uniek, elk met zijn eigen kwaliteiten en charmes. Ik maak ook steeds een onderscheid tussen gedrag en persoon, tussen wat ze doen of gedaan hebben en wie ze zijn. En tenslotte, blij kunnen zijn met alle stapjes die worden gezet, hoe klein ook.'


passant

Of er ook nog uitdagingen zijn voor haar als gezinsbegeleidster ? 'Zeer zeker wel', zo lacht ze. 'Meer bepaald om niet alles zèlf te willen doen. Zo maak je mensen immers afhankelijk van de hulpverlening en het is net de bedoeling om na verloop van tijd uit het gezin te kunnen stappen en zo de hulpverlening overbodig te maken. Tenslotte zijn wij als hulpverlener maar een passant, die even meeloopt met het gezin en daarna weer verdwijnt. De insteek is dus om zoveel mogelijk deuren te openen voor het gezin naar het ruimere netwerk : familie, vrienden, buurt, enz., zodat ze weer op eigen benen kunnen staan.'


Kathy is slechts één van onze vele medewerkers, die zowat dagelijks klaar staan voor onze gezinnen. Bij deze een stevige schouderklop voor alle gezinsbegeleid(st)ers, zowel binnen onze organisatie als daarbuiten.
Uitgelichte berichten
Recente berichten