top of page

Voor een (nog) betere hulpverlening

Vzw Onze Kinderen bewandelt nieuwe paden. En daar heeft Sandra, opgeleide ervarings-deskundige voor zowel onze vzw als voor vzw De korf, een belangrijke aandeel in. Samen op weg voor een 'vollere' stem van de cliënt in zijn/haar hulpverlening.

Met 22 jaar levenservaring in de (kans)armoede en sociale uitsluiting startte Sandra (weduwe van 46 jaar, mama van 4 kinderen en 'omi' van 5 kleinkinderen) haar opleiding in Kind & Gezin. Daarna werkte ze als gezinsondersteuner, wat ze combineerde met het volgen van de -intussen erkende - opleiding Ervaringsdeskundige (OED). Er volgde een periode als procesbegeleidster voor nieuwe cursisten in Kortrijk, vooraleer ze gecontacteerd werd door vzw De Korf. Sedert september werkt ze ook deeltijds in onze vzw. En zo is zij dus in feite de eerste echte Xplo-medewerkster. Ook op dat vlak zorgt zij dus voor een primeur.

Hoe zijn de eerste indrukken van je nieuwe werkomgeving?

'Samen te vatten in het woord veel, zo lacht Sandra. 'Veel nieuwe info, veel nieuwe collega's, veel nieuwe dossiers, veel nieuwe afdelingen elk met een eigen stijl en werking. Maar ik ben goed ontvangen en voel me welkom.'

Een 'opgeleide ervaringsdeskundige in (kans)armoede en sociale uitsluiting', wat is dit nu juist?

'Een ervaringsdeskundige is iemand die kansarmoede en sociale uitsluitingen op verschillende levensdomeinen zelf aan de lijve heeft ondervonden. Tijdens de opleiding leren wij dan om onze ervaringen te verwerken, maar ook te verruimen zodat we deze kennis ten dienste kunnen stellen voor anderen.

Want als opgeleide ervaringsdeskundige is het vooral de bedoeling om bruggen te bouwen tussen cliënt en hulpverlener. Doordat wij begrijpen wat cliënten meemaken, schept dit vertrouwen. Cliënten voelen zich veiliger en durven zo makkelijker praten. In de teams breng ik dan de stem en beleving van de cliënten binnen waar nodig, om zo tot een betere afstemming te komen.'

Wat zal jou takenpakket zijn binnen de vzw?

'Momenteel sluit ik aan bij de teams van dagcentrum de Trompet en thuisbegeleidingsdienst Rafik.

Daarnaast zal ik een taak opnemen binnen het contexthuis de Tien en samen met Greta de overkoepelende ouderwerking binnen de VZW opstarten. We willen immers een groep ouders samen brengen om hen een stem in de organisatie te geven. Niet over hun eigen specifieke problematiek of dossier, maar wel keuzes van de organisatie aan hen voorleggen, aftoetsen, enz.'

Wat is je ultieme droom als opgeleide ervaringsdeskundige?

Hier hoeft Sandra hoeft niet lang over na te denken. 'Binnen de organisatie wil ik bovenal een aanspreekpunt zijn voor iedereen die wil stilstaan bij de betekenis en impact van hulpverlening op kinderen, jongeren en ouders. Daarnaast zie ik in de toekomst graag nog veel meer ervarings-deskundigen aan het werk binnen de sector. Zowel in de teams als op beleidsniveau, zodat we actief kunnen meedenken over een goeie aanpak van onze kinderen, jongeren en gezinnen. Maar eerst te beginnen binnen Xplo. Dat biedt op zich al veel kansen en uitdagingen!'
Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page