top of page

vzw Xplo is (straks) een feit !

De zoektocht naar een intensieve vorm van samenwerking tussen Onze Kinderen (Roeselare), de Korf (Kortrijk) en O2 (Wervik) ging van start in 2019. Vorige maand (21/04) werd de beslissing tot fusie wereldkundig gemaakt. Onderstaand plaatsen we het communiqué, dat naar aanleiding van deze beslissing werd verspreid.

Drie West-Vlaamse jeugdhulpvoorzieningen gaan samen in nieuwe organisatie XPLO

Jeugdhulpvoorzieningen Onze Kinderen uit Roeselare, De Korf uit Kortrijk en O2 uit Wervik smelten samen in nieuwe organisatie met de naam XPLO. Jeugdhulpvoorzieningen zetten de laatste jaren erg in op het werken op maat van de vragen van kinderen, jongeren en gezinnen. Ze doen dit binnen complexe wetgeving, met beperkte middelen en begeven zich op een krappe arbeidsmarkt. Reorganisatie van de jeugdhulp dringt zich dus op. De drie organisaties geven het voorbeeld.


Binnen deze context startten drie West-Vlaamse jeugdhulpvoorzieningen vzw Onze Kinderen, vzw De Korf en vzw O2 enige tijd geleden gesprekken op om de voordelen van een sterke samenwerking te verkennen. Tijdens deze eerste verkenning ontwikkelde zich meteen een stevige vertrouwensband, die zich tijdens de voorbije maanden reeds vertaalde in een aantal gezamenlijke initiatieven.


Recentelijk hebben de bestuursorganen van de drie jeugdhulpvoorzieningen beslist om de samenwerking verder op te waarderen en te concretiseren. Dit zal uitmonden in het samengaan van de drie bestaande organisaties in een nieuwe entiteit met de naam ‘XPLO vzw’. De beslissing werd bezegeld door het ondertekenen van een fusieprotocol, waarmee het proces de laatste rechte lijn ingaat voor een effectieve opstart op 01/01/2023.


Met het creëren van nieuwe ééngemaakte organisatie XPLO zijn de organisaties er van overtuigd sterker te staan t.a.v. huidige en toekomstige uitdagingen. Daarbij staat de verdere uitbouw van een kwalitatieve - te weten warme en hartelijke - dienstverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen centraal. XPLO verwijst immers ook niet toevallig naar ‘exploreren’, waarmee we het belang van blijvend innoverend denken en handelen willen accentueren.


Omdat het geheel meer is dan de som van de delen zal XPLO zich als organisatie ook beter kunnen profileren als gesprekspartner met diverse externe partijen alsook zich als geheel presenteren op de krappe arbeidsmarkt, om zo nog meer talent te kunnen aantrekken.


Tegelijk zullen de organisaties oog hebben voor complementariteit en engageren ze zich ertoe de eigenheid en slagkracht van de lokale entiteiten verder uit te bouwen, rekening houdend met de context en de lokale partners. Het faciliteren van kennis en ervaring, met het oog op de optimalisatie van zorg- en ondersteunende processen, is daarbij de bindende factor. Op die manier wil XPLO straks een blijvende meerwaarde creëren in de jeugdhulp, zowel voor de betrokken overheid, collega voorzieningen, verwijzers en medewerkers, maar uiteraard vooral voor de vele kinderen, jongeren en gezinnen die ook in de toekomst recht hebben op de best mogelijke hulpverlening.


###

Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
bottom of page