Zweten en puffen in Log-In

Een eigen fitness in Log-in op vraag van onze jongeren … is dat wel een goed idee ? Is het niet eerder de bedoeling om hen toe te leiden naar het bestaande publieke aanbod ? Na verschillende gesprekken met onze jongeren besloten we uiteindelijk om voluit voor dit project te gaan. En met de hulp van Kiwanis Diksmuide konden we het ook effectief realiseren. Waarvoor dank!

Of het nu is om op een andere manier te kunnen omgaan met emoties en frustraties of louter om de verveling tegen te gaan (al zeker in tijden van Corona) , heel wat van onze jongeren willen zich graag aansluiten bij een fitnesscentrum. In de praktijk lopen ze echter al snel tegen tal van gesloten deuren aan : reclame van grote ketens die ‘goedkope’ abonnementen aanbieden zijn voor hen financieel toch nog niet haalbaar, onzekerheid en zelfs schaamte om wat overgewicht en zo niet te voldoen aan het ideaalbeeld, angst voor vooroordelen, enz. Vele redenen, soms openlijk geuit soms ook weer niet, die ervoor zorgen dat intenties dikwijls hiertoe beperkt blijven.

Een eigen fitnessruimte in Log-In kan op ieder moment worden ingezet en biedt daarnaast ook de noodzakelijke veiligheid voor onze jongeren als tussenstap naar het reguliere circuit.


Voorts geeft het project ons de mogelijkheid om de verantwoordelijkheid bij onze jongeren te stimuleren. We willen het project immers samen met hen vormgeven. Zij nemen de voorziene ruimte onderhanden: opruimen, poetsen, schilderen. Daarnaast moeten ze ook met elkaar communiceren, plannen, afspraken maken, luisteren naar elkaar, maar ook opkomen voor zichzelf. Tenslotte zullen ze op termijn ook de verantwoordelijkheid dragen voor het onderhoud van de ruimte en van de fitnesstoestellen.


Uitgelichte berichten