WIE IS WIE ?

Het directieteam bepaalt het beleid, draagt zorg voor de volledige organisatie
en stuurt het team van coördinatoren en stafmedewerkers aan. 

De coördinatoren geven inhoudelijk en organisatorisch vorm aan hun cluster.
Ze staan in voor het plannen, organiseren en coördineren. 

 

Stafmedewerkers sluiten dicht aan bij de teams en bieden ondersteuning in het vertalen
van het hulpverleningsconcept naar het concrete begeleidingswerk. 

 

De diensthoofden zijn verantwoordelijk voor de toepassen van het beleid
in hun ondersteunende dienst en geven leiding aan hun medewerkers.

Betsy Van Liefde

directeur hulpverlening

Please reload

Jan Verhelst

directeur facility

Please reload

directie

coördinatoren & stafmedewerkers
hulpverlening 

Eric Maertens

coördinator AJHM

Paul Paepe

coördinator La Trao

Jonas Verbauwhede

coördinator JHR

Griet Vynckier

coördinator AJHR

Please reload

Tonio Adyns

coördinator Log-In

Nele Boeve

coördinator JHZ & Rafik

Greta Bulckaert

stafmedewerker

Adelheid Commeyne

stafmedewerker AJHR & JHR